rok 2020

https://www.badatel.net/spickovy-vedec-varuje-svet-ihned-zastavte-ockovania-proti-covid-19-inak-vypustime-nezvladnutelne-monstrum/ :

(Mike Adams, Natural News) – Špičkový vedec a odborník na vakcíny Geert Vanden Bossche, ktorý pracoval pre početné korporácie a organizácie na výrobu a distribúciu vakcín, napríklad pre GAVI, spúšťa poplach kvôli hromadnému očkovaniu obyvateľstva celého sveta vakcínami proti ochoreniu Covid-19.

Tieto vakcíny sú podľa neho „skvelým liekom“ a tvrdí, že na individuálnej úrovni naozaj fungujú, no sú „nesprávnou zbraňou“ pre použitie v globálnom meradle, keď sú prítomné vysoké tlaky infekčných patogénov.


Ako tweetol 3. marca:

„Som NESMIERNE znepokojený dopadom, ktorý budú mať súčasné vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pri ich čoraz väčšom použití v hromadných očkovacích kampaniach, vykonávaných pod tlakom pandémie. Prečítajte si moje globálne VAROVANIE a vedecké dôkazy.“

K tomuto svojmu varovaniu pridáva nasledovný link: bit.ly/3q89hWZ

Obsahom dokumentu sú slajdy z prezentácie, vytvorenej Dr. Bosschem, nazvanej „Prečo by sa súčasné vakcíny proti ochoreniu Covid-19 nemali používať na hromadnú vakcináciu počas pandémie?“

Znalec prostredia vakcínového priemyslu, ktorý pracoval pre Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov
Skôr, ako prejdeme k prezentácii a jej významu, prizrime sa najprv narýchlo pracovným skúsenostiam Dr. Bosscheho. Dobrý opis sa dá nájsť na stránke Dryburgh.com, ktorá sa tomuto príbehu podrobne venovala:

„Geert Vanden Bossche, PhD., DVM, je odborník na výskum vakcín. Pri objavoch vakcín a tiež v predklinickom výskume pracoval s množstvom spoločností a organizácií, ako sú GSK, Novartis, Solvay Biologicals a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.

Dr. Vanden Bossche tiež v GAVI (Globálnej aliancii pre vakcíny a imunizáciu) koordinoval očkovací program proti ebole.

Má atestáciu z virológie a mikrobiológie, napísal vyše 30 publikácií a vynašiel patent na aplikáciu univerzálnych vakcín. V súčasnosti pracuje ako nezávislý konzultant vo vývoji vakcín.“

Povedané inak, sotva dokážete nájsť niekoho kvalifikovanejšieho a skúsenejšieho od toho, kto dôverne pozná prostredie vakcínového priemyslu.

Predovšetkým, Dr. Bossche je očividne provakcínový a nie je takzvaný „antivaxer“. Lenže aj pri svojom provakcinačnom postoji vidí nesmierne riziká a problémy hromadných očkovacích kampaní, aj za predpokladu, že vakcíny fungujú tak, ako majú.

Dr. Bossche varuje, že svet vytvára „nezvládnuteľné monštrum“ a mení vakcíny na „biologickú zbraň hromadného ničenia“
Toto je aktuálny citát Dr. Bosschea:

„Človek by dokázal vymyslieť len veľmi málo iných stratégií na dosiahnutie rovnakej miery účinnosti v zmene realtívne neškodného vírusu na biologickú zbraň hromadného ničenia.“

Ako vysvetľuje stránka Dryburgh.com:

Dr. Bossche je presvedčený, že vakcinológovia, klinickí lekári a vedci sa zameriavajú len na krátkodobé výsledky na individuálnej úrovni a nie na dôsledky na úrovni svetovej populácie, ktoré, podľa jeho presvedčenia, začnú byť čoskoro evidentné.

Evidentné vo forme zmeny „vcelku neškodného vírusu na nezvládnuteľné monštrum“.

Jeho obavy sa týkajú takzvaného ´imunitného úniku´. Tým, ktorí sa potrebujú s témou rýchlo oboznámiť, odporúčam prečítať si článok Jemmy Moranovej Mutujúce variácie a nebezpečenstvo lockdownov:

Brighteon.com/e86a8f0d-bae2-4c3c-926d-61c60c6e4c38

Pokračujme ale v čítaní stránky.

Bossche uvádza, že viaceré v súčasnosti sa objavujúce „oveľa infekčnejšie“ varianty vírusu SARS-CoV-2 sú už príkladmi „imunitného úniku“ od našej ´vrodenej imunity´.

Tie boli najpravdepodobnejšie vytvorené samotnými zásahmi vlády; takzvanými nefarmacutickými intervenciami (NPI) – t.j. lockdownami a látkovými rúškami. Neoficiálne, ale výstižnejšie tiež známymi ako nevedecké intervencie.

Je presvedčený, že:

Pokračujúce rozbiehanie hromadných očkovaní „s veľkou pravdepodobnosťou ešte viac zvyšuje ´adaptívny´ imunitný útek, keďže žiadna zo súčasných vakcín nezabráni replikácii / prenosu vírusových variantov“.
A tak, „čím viac tieto vakcíny používame na imunizáciu ľudí uprostred pandémie, tým infekčnejší sa vírus stane“.
A „s rastúcou infekčnosťou prichádza zvýšená pravdepodobnosť rezistencie vírusu voči vakcínam“.
Tvrdí, že jeho presvedčenia sú základné princípy, ktoré sa študenti učia v prvom semestri vakcinológie – „Profylaktická vakcína by sa nemala používať u populácií vystavených vysokoinfekčnému tlaku (čo je určite tento prípad, kedy v súčasnosti kolujú viaceré vysokoinfekčné varianty)“.

Uvádza, že k „úplnému úniku“ tento vysoko mutovateľný vírus „potrebuje len pridať do svojej oblasti viažucej receptor niekoľko ďalších mutácií“.

Pozrite si ako v tomto aktuálnom videu Del Bigtree z Highwire vysvetľuje katastrofické dôsledky celosvetového presadzovania vakcíny:

Brighteon.com/257797f0-06fa-4596-be69-af71bb3adc21

Bossche vysvetľuje, že vakcíny na individuálnej úrovni fungujú, no celkovo kvôli „imunitnému úniku“ vytvárajú nesmierne riziká
Ako zástanca vakcíny je Bossche presvedčený, že vakcíny na individuálnej úrovni naozaj fungujú a môžu vytvárať imunitu proti zamýšľanému patogénu.

Celkovo však masové očkovania u veľkých populácií počas pandémie vedú k javu známemu ako „imunitný únik“, čo znamená, že vírus vytvára varianty, ktoré sú imúnne voči dostupným vakcínam.

Toto uplatnenie prírodného výberu vírusom vedie k ešte nebezpečnejšiemu spektru vírusových kmeňov, unikajúcich z tiel hostiteľov a vracajúcich sa do „divočiny“, teraz však už nebezpečnejšie než patogén, ktorý mali vakcíny zastaviť.

Vo svojej prezentácii Bossche varuje, že vakcíny proti covidu „nedokážu zvládať replikáciu infekčnejších variantov Covidu a môžu dokonca poháňať imunitný únik“.

Vysvetľuje, že pre zastavenie cyklu mutácií a infekcií, ktorý poháňajú „tri rozličné vlny“ pandemického ochorenia, je rozhodujúca „vrodená imunita“.

Lenže vrodenej imunite – prirodzenej imunite prejavovanej ľuďmi bez vakcín – nevenujú vakcínami pobláznený zdravotnícky establišment a globálne politické inštitúcie, ktoré teraz presadzujú globálne hromadné očkovania, ani najmenšiu pozornosť.

Na nasledujúcom grafe je v spomínaných 3 vlnách zobrazený vývoj počtu úmrtí na 1000 obyvateľov počas španielskej chrípky v rokoch 1918-1919:

 

Analýza Dr. Bosscheho sa točí okolo roly NAC (asymptomatických nositeľov) v zmierňovaní šírenia infekčných vírusových kmeňov.

Ako varuje, keď sa očkujú asymptomatickí nositelia, vedie to k nárastu infekčnosti vírusu u symptomatických nositeľov.

Povedané inak, keď hromadne očkujete ľudí, ktorí nejavia symptómy, vytvárate celopopulačné tlaky vírusovej adaptácie, vedúce k zvýšenej virálnej patogenicite u nositeľov, ktorí symptómy majú.

Toto pandémiu veľmi zrýchľuje a vznikajú nebezpečenejšie kmene, ktoré sú čoraz infekčnejšie. Ako ďalej uvádza: „Z toho plynúce varianty imunitného úniku sú teraz voči vakcíne rezistentné.“

To robí vakcínu horšou než zbytočnou… v skutočnosti to urýchlilo vývoj superkmeňov a zároveň oslabilo následnú imunitnú reakciu, keď sa s novými kmeňmi stretnú ľudia, ktorí boli predtým zaočkovaní.

Zaočkovaní totiž získajú silnejšiu špecifickú imunitu proti pôvodnému očkovanému kmeňu, no zároveň im očkovanie zníži všeobecnú imunitu proti novým kmeňom.

Konkrétne, ako uvádza:

Zvýšené miery infekčnosti vedú u asymptomatických ľudí k zvýšeným mieram prechodnej séropozitivity; séropozitivita potláča vrodenú imunitu, pretože Ag-špecifické Ab vytláčajú vo viazaní ku CoV NAB a bránia tréningu vrodeného imunitného systému.

Inými slovami, vakcína potláča imunitný systém a zároveň vytvára smrtiace superkmene.

To vás núti položiť si otázku: Je toto všetko zámerné?

„Plne zaočkovaní“ ľudia sú chovateľmi „superkmeňov“ ešte smrtiacejších covidových patogénov
Dr. Bossche ďalej dokumentuje, že sa už objavujú dôležité znamenia, poukazujúce na katastrofický výsledok, ak budú masové očkovania pokračovať.

Na dvanástej strane svojej PDF prezentácie uvádza tieto „zvláštne pozorovania“ ohľadom súčasnej pandémie ochorenia Covid-19:

netypický priebeh, resp. vlny pandémie
objavenie sa niekoľkých oveľa infekčnejších kmeňov
vylučovanie vírusov (infekčnejších variantov) u plne zaočkovaných subjektov
To znamená, ako vysvetľuje, že vakcína zrýchľuje adaptívnu reakciu vírusu, ktorý vytvára nové kmene, ktoré sú oveľa infekčnejšie a potenicálne smrtiace… a že tieto „superkmene“ sa objavujú u „plne zaočkovaných subjektov“.

Tento bod sumarizuje vyhlásením:

Opatrenia hromadnej kontroly a hromadné očkovanie u asymptomatických nosičoch vírusu zrýchľujú VRODENÝ imunitný únik, zatiaľ čo hromadné očkovanie symptomatických nosičov vírusu zrýchľuje VRODENÝ a ADAPTÍVNY imunitný únik.

Jav „adaptívneho imunitného úniku“ znamená, že vakcíny vytvárajú na vírus prirodzené adaptačné tlaky, ktoré vedú k tvorbe superkmeňov a potom k šíreniu tými, ktorí už boli zaočkovaní.

Tí ľudia však proti tým novým kmeňom imúnni nie sú, preto sa novým supekmeňom nakazia aj zaočkovaní.

A pretože ich imunitné systémy nikdy nedostali príležitosť aktívne poraziť prvý kmeň, majú veľmi malú nádej na úspešný boj proti novému superkmeňu a mnohí títo ľudia zomrú. (To nie je záver Dr. Bosscheho, ale Mika Adamsa, no jeho práca tento záver naznačuje.)

Bosscheho varovanie:
„Najnaliehavejšou núdzovou zdravotnou situáciou medzinárodného rozsahu by sa teraz malo stať okamžité zrušenie všetkých hromadných vakcinačných kampaní proti ochoreniu Covid-19“.

Bossche adresoval WHO otvorený list, v ktorom varuje, že treba okamžite zastaviť kampaň hromadného očkovania, inak ľudstvo doplatí na vypustenie „nezvládnuteľného monštra“.

V nasledujúcej časti uvádzame preklad tohto otvoreného listu.

Otvorený list adresovaný WHO: Okamžite zastavte všetky hromadné očkovania proti Covid-19
Geert Vanden Bossche, DMV, PhD., nezávislý virológ a odborník na vakcíny, bývalý zamestnanec GAVI a nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Všetkým úradom, vedcom a expertom celého sveta, tým, ktorých sa to týka: všetkým obyvateľom sveta.

Som všetko, len nie antivaxer. Ako vedec zvyčajne neoslovujem žiadnu podobnú platformu o zaujatie postoja v témach súvisiacich s vakcínami.

Ako zanietený virológ a odborník na vakcíny robím výnimku iba vtedy, keď zdravotnícke úrady umožňujú podávanie vakcín spôsobmi ohrozujúcimi verejné zdravie; zvyčajne vtedy, keď sa ignorujú vedecké dôkazy.

K šíreniu tohto naliehavého volania ma núti súčasná extrémne kritická situácia.

Keďže bezprecedentný rozsah ľudského zasahovania do pandémie Covid-19 prináša riziko, že povedie ku s ničím neporovnateľnej globálnej katastrofe, tak sa to hlasnejšie a dôraznejšie už ani vysloviť nedá.

Ako som uviedol, nie som proti vakcinácii. Naopak, môžem vás ubezpečiť, že každá zo súčasných vakcín bola navrhnutá, vyvinutá a vyrobená vynikajúcimi a kompetentnými vedcami. No tento druh profylaktických vakcín je úplne nevhodný, a dokonca vysoko nebezpečný, keď sa používa v hromadných očkovacích kampaniach počas vírusovej pandémie.

Vakcinológovia, vedci a klinickí lekári sú zaslepení krátkodobými pozitívnymi účinkami u jednotlivých pacientov, zrejme ich však netrápia katastrofálne dôsledky pre globálne zdravie.

Kým mi niekto nedokáže, že sa po vedeckej stránke mýlim, je ťažké pochopiť, ako súčasné ľudské intervencie zabránia kolujúcim variantom v tom, aby sa zmenili na divé monštrum.

Náhlivo dopisujem svoj vedecký rukopis, ktorého vydanie však, bohužiaľ, príde príliš neskoro, vzhľadom k stále narastajúcej hrozbe rýchleho šírenia vysokoinfekčných variantov. Preto som sa rozhodol zverejniť už teraz na LinkedIn súhrn svojich zistení a tiež svoje vyhlásenie na nedávnom Vakcínovom samite v Ohiu.

Minulý pondelok som poskytol medzinárodným zdravotníckym organizáciám, vrátane WHO, svoju analýzu súčasnej pandémie na základe vedecky podložených postrehov o imunitnej biológii ochorenia Covid-19.

Vzhľadom na mieru naliehavosti som ich nabádal, aby zvážili moje obavy a iniciovali diskusiu o škodlivých dôsledkoch ďalšieho ´vírusového imunitného úniku´. Pre tých, ktorí v tomto odbore nie sú odborníkmi, pripájam nižšie prístupnejšiu a pochopiteľnejšiu verziu vedeckého zdôvodnenia toho záludného javu.

Hoci niet času nazvyš, nedostal som zatiaľ žiadnu spätnú väzbu. Experti a politici mlčia, hoci očividne stále dychtia hovoriť o uvoľnení pravidiel na zabránenie šírenia infekcie a o „jarnej slobode“.

Moje vyhlásenia vychádzajú výhradne z vedeckých poznatkov. Poprieť by ich mala len veda.

Hoci človek môže len sotva vysloviť nejaké nesprávne vedecké tvrdenia bez kritiky svojich kolegov, zdá sa, že vedecká elita, ktorá mometálne radí našim svetovým lídrom, sa rozhodla radšej mlčať.

Na stôl bolo položených dostatok vedeckých dôkazov. Tie však zostávajú tými, ktorí majú moc konať, nepovšimnuté.

Ako dlho môže človek ignorovať problém, keď je v súčasnosti množstvo dôkazov o tom, že teraz ohrozuje ľudstvo vírusový imunitný únik? Sotva môžeme povedať, že sme o tom nevedeli – alebo že sme neboli varovaní.

Týmto srdcervúcim listom dávam do stávky celú svoju reputáciu a dôveryhodnosť. Od vás, strážcov ľudstva, očakávam, že urobíte prinajmenšom to isté. Je to nanajvýš naliehavé. Otvorte diskusiu. Za každú cenu zvráťte tento vývoj!

K vydaniu globálneho varovania sa pripája Dr. Vernon Coleman: Vakcíny proti covidu môžu „vyhladiť ľudskú rasu“
Ku globálnemu varovaniu ľudstva sa pripája aj známy britský lekár, novinár a publicista Dr. Vernon Coleman.

Vo svojom kritickom videu prezrádza, ako by vakcína proti ochoreniu Covid-19 mohla „vyhladiť ľudskú rasu“:

 

Pozrieť si ho môžete vyššie (v angličtine), prípadne navštívte jeho webovú stránku VernonColeman.com.

Autor článku: Mike Adams, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články
Briti sa pripravujú na vlnu úmrtí z vakcín, označia ich za úmrtia na COVID-19
Mlčanie prelomil ďalší lekár zdesený účinkami covidových vakcín
Obrovský podvod: Pravda o testoch a rizikách vakcín proti COVID-19

 

Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.
 

kategórie: covid-19, zaujímavosti značky: koronavírus, pandémia, poškodenia očkovaním, vakcíny
Komentáre