1. ORDINACE  MITOCHONDRIÁLNÍ  MEDICÍNY  VE  STŘEDNÍ  EVROPĚ  - přímo v centru Prahy

 

 

1. ORDINACE SKUTEĆNÉ ANTI-AGING MEDICÍNY - nekorigujeme následky, ale léčíme samotnou příčinu obtíží- resp. nemocí, které se objevují s přibývajícím věkem - právě díky porušené senzitivitě receptorů a redukcí počtu i aktivity mitochondrií - tvůrců "buněčné energie".

 

 

Díky mitochondriální terapii dochází opět k aktivaci buněčné energie a tím i k tomu,

  - že najednou znovu můžete vyběhnout 3 patra (zatímco předtím jste měli "trošku problém" již v tom 1.patře),

  - že najednou můžete -tak jako před lety - znovu číst noviny bez brýlí,

  - že Vás známí s údivem zastavují, aby se ujistili, že jste to opravdu Vy-" jak skvěle vypadáte, jak jste omládli !"

  - že se Vám normalizuje krevní tlak, a to tak, že po pár měsících je možno u velké většiny a za trvalé kontroly! vysadit klasická antihypertonika ! - jeden pacient si mi stěžoval, že mu díky MT "vzali diagnozu hypertense III WHO"- na kterou již roky jezdil do lázní na "komplexku" ! -a ted si to bude muset platit sám !

  - že se upravují hodnoty Vaší glykémie

  - že některé ženy již po menopause začínají "znovu menstruovat"

  - že muži mají opět najednou nějak více - mnohdy hodně více - chuti na to, co se kdysi mohlo vysílat jen s hvězdičkou

  - že se Vám najednou mezi bílými vlasy začínají objevovat černé /samozřejmě pokud jste nebyli od přírody blonďáci  :) / a zlepšuje se i jejich kvalita

  - že se postupně zlepšují i "mozkové funkce"

  - že pozvolna dochází i k ústupu bolestí pohybového aparátu

  - že "najednou vymizí alergie" a "i těch infekcí je teď  nějak míň"

-že se vytrácí únava a "otupělost"

-že postupně "jaksi začínáte znovu žít a život si náležitě vychutnávat"!

atd. ...

 

využívá nejnovějších technologií kosmické medicíny – program vyvinutý pro NASAVario EKG – analýza variability srdeční frekvence, originálně doplněný event. následnou mitochondriální terapií  = medicína 3. tisíciletí,

 

MITOCHONDRIÁLNÍ  TERAPIE - MT -je jedním z nových rychle se rozvíjejících trendů moderní medicíny. Působí na subbuněčné úrovni a vychází z teorie stárnutí, jež vidí příčinu v degeneraci mitochondrií, které jsou zodpovědné za tvorbu buněčné energie. Významným faktorem této degenerace je hromadění destruktivních volných radikálů (- vedlejších produktů normálního metabolismu ) , které mají schopnost mutovat DNA a poškozovat lipidy a proteiny.

 

MT - je schopna OPTIMALIZOVAT  BUNĚČNÉ  PROCESY - aktivovat tvorbu buněčné energie 

      - je schopna KORIGOVAT nepříznivý stav organismu vyvolaný  nedostatečnou tvorbou buněčné energie vedoucí k předčasnému stárnutí a rozvoji nemocí

   - zlepšuje ADAPTAČNÍ  SCHOPNOSTI organismu navýšením mitochondriální aktivity, tedy zvýšením vitality organismu

      - má výrazný ANTI - AGING EFEKT - výrazné omlazující účinky  - přeměna fenotypu senescentního na juvenilní !

   - prevence procesů modifikujících bílkoviny - tedy PREVENCE PROCESU TYPICKÝCH PRO STÁRNUTÍ BUNĚK:

         prevence karbonylace ( karbonylové skupiny se naváží na bílkovinnou molekulu - což vede k rozrušení struktury bílkoviny v procesu zvaném proteolýza s následnou ztrátou  buněčné membránové intergrity a v konečném důsledku k buněčnému stárnutí a buněčné smrti.

     prevence glykace ( tvorba vazby bílkovinné molekuly na molekulu glukozy s následným vznikem poškozených, nefunkčních struktur). Glykace je všeobecně uznávána jako významný faktor stárnutí a pravděpodobně i nemocí těsně spjatých se stářím: diabetes mellitus II. typu, hypertense, katarakta, zhoubná bujení ... Glykace končí tvorbou pokročilých konečných produktů glykace AGEs( Advanced Glykation End Products ),

            inhibice vzniku AGEs s následnou ochránou bílkoviny před poškozením AGEs

          prevence tvorby cross-links -patologické zkřížené vazby, která způsobuje "ztvrdnutí tkání" se všemi svými známými následky ať už to jsou projevy hypertense, aterosklerozy, katarakta,ale i "obyčejné vrásky" ... - vše pak enormně vystupňované právě u diabetu - který je nově teď také právem nazýván nemocí urychleného stárnutí.

           "scavenging" efekt pro volné radikály - výrazný antioxidační účinek

           výrazný chelátotvorný efekt - ochrana buňky před vlivem těžkých kovů

           prodlužuje životnost buňky tím, že omezuje zkracování telomerů DNA

           ochraňuje chromozomy před poškozením volnými radikály

 

 

Na této stránce se stále pracuje.