reference

Reference

Ráda bych se vyjàdŕila a podělila se s Vámi všemi a touto formou nesmírně poděkovala M - Centrum pi. Mudr. Dagmar Kolářové Palackého 715/15. Nepotkala jsem tak výjimečnou , Mudr. citlivou, chàpajici, profesionàlni , pečlivou prostě úžasnou ŽENU.Našla jsem si pi. Mudr.přes internet a mám radost i přesto, že je maximálně vytížena , že se mě ujala , vyslechla mě, řádně prohlídla, vše mi vysvětlila a doporučila, co by pro mne bylo nejlepší jelikož jsem invalidní / problém s dolnima končetinama/Přes 1 hodinu se mi pi. Mudr. Intenzivně věnovala, jenom mě, žádné telefonáty, já jsem byla PACIENTKA a nikdo nás nesmèl rušit. Takový lidský pŕistup, jsem ještě NIKDE u Mudr. nezažila a že jsem jich poznala. Pi. Mudr. mi operovaný kotník rozmasirovala až tak, že jsem viskala bolestí a několikrát odpichla neuvěŕitelně lehce a mile mě chválila že jsem statečná neboť jà mám panickou hrůzu z injekcí.Hrozně ráda bych ji ješté jednou chtěla moc poděkovat za lidský přístup, úsměv, vytrvalost. . Škoda jen, že takových není více. Každému bych přála tak vynikající, báječnou a profesionální Mudr.
Děkuji Vàm pi. Mudr.S úctou k Vam Ladislava V.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chtěla bych tímto poděkovat paní doktorce Dagmar Kolářové, která svou léčbou dokázala podstatně zlepšit mé zdravotní potíže. Je mi 65 let a již řadu let trpím bolestmi kolen, krční i bederní páteře, což mi často přinášelo velké problémy. Nyní mohu říci, že se cítím dobře a to díky paní doktorce, která svou léčbou a lidským přístupem mi moc celkově pomohla. S díky Eva B.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jana N,důchodkyně, 64let.

Po více než 20letech bolestí malých kloubů rukou mi byla na ortopedii doporučena operace. Snažila jsem nalézt jiné řešení situace. Na INTERNETU jsem zjistila kontakt na paní doktorku MUDr. Dagmar Kolářovou, která mne promptně objednala a po velmi důkladné vstupní prohlídce začala s léčbou- v unoru 2012:.1.manuální terapií a 2.aplikací kolagenových injekcí
Po několikaměsíční intenzivní léčbě se začaly zmenšovat otoky a bolesti.Paní doktorka na základě toho uvážila, že je možné začít aplikace injekcí prodlužovat..
Věnovala mi nesmírnou péči a trpělivost. Dnes po dohodě docházím na injekce v případě potřeby podle mého uvážení- asi po 3 měsících.
Paní doktorka je vzácný člověk ,která je nejen užasná odbornice, ale i psycholožka s přístupem, který nemá obdoby.
Ze srdce jí děkuji a zůstávám neskonale vděčná.
Jana N.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vážená paní doktorko Kolářová,
chci Vám velice poděkovat za Váši péči a celkový přístup k pacientům,
kteří u Vás v ordinaci cítí, že Vám na zdraví pacienta záleží, a to
jak po fyzické, tak duševní stránce a ne jako v jiných ordinacích,
kde se pacienti klepou strachy a nakonec mají pocit, že obtěžují, když
se pokouší sdělit svému lékaři širší souvislost svých zdravotních
problémů. Mnohdy z tohoto důvodu zůstává zdravotní problém nevyřešen.
Přeji Vám proto do Nového roku hlavně zdraví, štěstí, klid a pohodu
a buďte tu dál pro své pacienty , i pro ty nové, protože je mnoho
pacientů, kteří Vaši pomoc potřebují a jistě ocení, protože zjistí,
že se jim po návštěvách u Vás daří lépe        Milada S. roč. 1960
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chtěla bych tímto poděkovat paní doktorce Dagmar Kolářové, která svou léčbou dokázala podstatně zlepšit mé zdravotní potíže. Je mi 65 let a již řadu let trpím bolestmi kolen, krční i bederní páteře, což mi často přinášelo velké problémy. Nyní mohu říci, že se cítím dobře a to díky paní doktorce, která svou léčbou a lidským přístupem mi moc celkově pomohla. S díky Eva B.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zasílám příspěvek do referencí:
Vážená paní doktorko, po půlroční léčbě u Vás jsem mohla vysadit všechny prášky na hypertenzi, to jest - indap, agen, lorista a veškeré prášky a přípravky na astma - euphylin a inhalátory. Mám tlak v normě do 130/80 a dušnost se zatím vůbec nedostavila. Léčbu hodnotím jako velmi úspěšnou a vřele děkuji. Vaše Marie S. 66 let.


Marie S., důchodce, 66 let hlásí další zlepšení: po tříměsíční léčbě u paní MUDr. Dagmar Kolářové pokračuje velké a nevratné zlepšení v oblasti bronchiálního astmatu, které jako by najednou nebylo. Naposledy jsem uvedla, že začínám tančit jako zamlada. Dnes uvádím, že jakožto zpěvačka a hráčka na kytaru zvládnu na jeden nádech zazpívat i ty nejrychlejší pasáže countryrockových skladeb. Srovnávací diagnostický test vykázal rapidní pokles vysokého krevního tlaku, jehož stabilitu zajišťuji pomocí tří medikamentů, jejichž užívání mohu po konzultaci s praktickým lékařem snížit na polovinu. Rovněž jsem snížila na polovinu dávky Euphylinu na astma a nemusím již používat respirátory. To vše znamená zvýšení energetického potenciálu mého organizmu a zlepšení kvality života. Budu ještě pokračovat v léčbě, zejména se zaměřením na maniuplační techniky a obstříky kolagenovými injekcemi pravého kolena, které trpí gonarthrozou 2. stupně a po manipulaci a obstřicích se lepší. Nezbytné je denní praktikování jednoduchých protahovacích cviků, které urdržují koleno v optimálním stavu. Děkuji paní doktorko Vaše MS

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommendation - for MUDr. D. Kolářová

Ing.Jana Outratová, CSc, retired, age 72

Serious and protracted immunodefficiency of varying intensity (myalgic encephalomyelitis /Chronic fatigue syndrom, G 93.3) became so serious some 14 years ago that my life was endangered. Even when I managed to overcome this crisis and started improving, I spent in total some 4 months of every year with a condition similar to a protracted flu-like infection. Even minor exercion or catching a cold were presenting major risks. If I was not careful, my condition deteriorated significantly (heart arythmia, unmanageable fatigue incl. mental confusion, painful joints, vertigo, swolen lymph glands and other symptoms). No medication, diet or vitamins helped.
After some 2 months of treatment by MUDr. Kolářová these symptoms disappeared, my overall condition improved considerably and after 2 years of treatment I am still improving. I have more energy and I can now take some demanding travel abroad , e.g. India, Mexico. I also resumed my favourite hobbies and social life. On occasions I can even skip my afternoon nap, without which I used to be completely useless only two years ago.
Dr. Kolářová then improved my motoric system. She cured my carpal tunnel in my both wrists so that my night sleep is not interrupted any more by numbness of hands. She restored mobility to my left thumb that hurt and could not bend. She also reduced pain in small joints in my hands and feet. Mobility of my spine, shoulders and elbows also improved and pain diminished. Protracted headaches caused by a whip-lash injury disappeared altogether.

Other improvements:
/ a benign cyst on my ovary that was present for some 40 years and for which I had even already had exploratory surgery disappeared;
problems caused by myocardia suffered some 14 years before disappeared; my cardiologist told me recently that my heart is not only healthy, but appears younger than my age;
cholesterol that had been high for over 30 years even under a very strict diet and had to be controlled by medication, is now back to recommended level
my hair is thicker and denser, my skin that used to have a greyish greenish colour is now radiant and I have fewer wrinkles on my face and neck.
pain in the middle of my abdomen that was apparently caused by diverticulosis disappeared.

My friends tell me that I look very well and younger, and are curious how this change happened. Of course I am happy about this improvement of my health and I intend to continue the treatment.
 

 

 

Poděkování p. doktorce MUDr. Dagmar Kolářové


Ing. Jana Outratová, CSc., důchodce, 72 let

Závážná a vleklá porucha imunitního systému se střídavou intenzitou (myalgická encefalomyelitida/ chronický únavový a imunodeficientní syndrom ME/CFIDS, G.93.3) asi před 14 lety dokonce přímo ohrožovala můj život. I po zlepšení jsem během každého roku byla v souhrnu asi 4 měsíce ve stavu podobném mírné vleklé chřipce. I malá námaha či nachlazení byly pro mě rizikem. Pokud jsem se nešetřila, stav se výrazně zhoršil (srdeční arytmie, nepřemožitelná únava, bolesti kloubů, zmatenost, závratě a další). Žádné medikace, vitaminy, dieta apod. nepomáhaly.
Po necelých 2 měsících léčby u MUDr. Kolářové tyto symptomy vymizely, celkový stav se výrazně zlepšil a nyní v 2. roce léčby se stále ještě zlepšuje. Mám více energie a mohu nyní už podnikat i náročné cesty, věnovat se svým koníčkům a společenskému životu. Občas mohu i vynechat polední spánek, bez kterého jsem dříve byla odpoledne zcela nefunkční.
Dr. Kolářová se poté zaměřila na hybnost. Vyléčila karpální tunel v obou zápěstích, takže mě v noci přestalo opakovaně budit brnění a mrtvění rukou. Rozhýbala palec levé ruky. Předtím ztuhlé klouby + bolest mi ho neumožnily ohýbat. Zmenšila se také bolest drobných kloubů v rukách a chodidlech, ustalo otékání přední části chodidel. Zlepšila se hybnost a zmenšila bolest celé páteře, ramen a loktů. Zcela zmizely vleklé bolesti hlavy působené následkem úrazu krční páteře před 15 lety.

 


Další zlepšení:
- zmizela benigní cysta na vaječníku, která po více než 40 let postrašila každého gynekologa a kvůli které jsem měla kdysi dokonce exploratorní operaci.


- Zmizely následky myokarditidy prodělané před 14 lety. Kardiolog právě označil můj srdeční sval za nejen zcela zdravý, ale i mladý na můj věk.


- Cholesterol, který byl navzdory přísné dietě po asi 30 let vysoký (vždy nad 6 mmol/l) a musel být snižován medikací, je nyní v doporučených mezích.


- Mé vlasy jsou pevnější a hustší, má pleť, po dlouhá léta bledá a šedozelená, je nyní svěží a dobře prokrvená, ubylo mi vrásek v obličeji a na krku.


- Ustaly dlouhodobé (asi 2 roky) bolesti uprostřed břicha, které byly po rektoskopii připsány divertikulose.


Přátelé se podivují, jak dobře a mladě vypadám, a ptají se po příčině tak viditelné změny.
Samozřejmě mám oprávněnou radost ze všeho zlepšení svého zdravotního stavu a budu v léčbě pokračovat.

Ještě jednou srdečné díky.

Vaše vděčná Jana

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dílčí vyhodnocení situace a postupy léčby z pohledu pacienta

 

 

MH, věk 54 let, váha 73 kg, výška 184 cm, zaměstnán na krajském úřadě, oddělení krizového řízení. Problémy – 29. června 2008 prekolapsový stav, pobyt v nemocnici, tlak 80/60, následně 160/100, vyšetření na interně – kardiologie, bez nálezu, nebyly zjištěny ischemické změny. Dále vyšetření na kardiologické poradně, bicyklová ergometrie, při krátkodobé zátěži 250W dosaženo tlaku 227/165. Bez nálezu a změn.

Problémy s tlakem přetrvaly po dobu 6 týdenní neschopnosti. Léčba u praktického lékaře započata v srpnu 2008. Užívána 1 tbl. Micardisu 80 mg za 1 den, stále trvá až do dnešní doby. Důvod problémů – stres. Na doporučení fyzioterapeuta byla vykonána návštěva u MUDr. Dagmar Kolářové v Praze. První vyšetření dne 14.8.2011. Byla použita diagnostická metoda EKG – VARIOGRAF, analýza HRV.

Výsledek - „žlutá barva“, stupeň 7 z 10 možných (přičemž 10 je nejhorší), hraniční stav mezi stupni žlutá a červená. Hodnoty překročené v některých položkách až 4x oproti normálu. V histogramu tachycardie. Shluk naměřených hodnot (scattegram) mimo normu. Pocitově se jednalo o pocit trvalého napětí, vyčerpání, křečový stav např. při probuzení. Byl užíván C 2x denně, ráno a večer na lačno, R, nejdříve 3x denně, později 1x za den, M 1x za den, večer.

Kontroly byly cca po 4-5 týdnech. Dne 4.10.2008 provedeno další měření. Nastaly významné změny. Opět běžná kontrola – použita opět metoda analýzy variability srdeční frekvence. Výsledek - „zelená barva“, stupeň 3 z 10 možných, hraniční stav na rozhraní „zelená – žlutá“. Nepříznivé hodnoty oproti normálu z první návštěvy se výrazně zlepšily. V histogramu normocardie.

Shluk naměřených hodnot (scattegram) je dle posledního měření v 11/2008 z 80 % v normě. Je pokračováno v léčbě shodným způsobem, pouze četnost dávek se zmenšila. Omylem a špatným pochopením pacienta došlo přibližně po 1 měsíci k používání C 1x za den, večer. Měl však být užíván stále 2x za den. Ani tento omyl a špatné pochopení z mé strany nemělo negativní vliv. Situace se celkově zlepšila. Křečové stavy se zmírňují. Lze je objektivně prokázat i fyzicky, nejen měřením při návštěvě ordinace.

Krevní tlak se v současné době (11/2008) pohybuje v hodnotách 140 (někdy 150/80, občas 85, 90) mm Hg, mění se v průběhu dne, podle zátěže. Měření tlaku provádím průběžně ve dne, obyčejným zápěstním (t. j. digitálním) tonometrem. Chyba použitého přístroje je 3% z měřeného rozsahu hodnot. Kontrolní měření bylo a je samozřejmě prováděno i při návštěvě lékařkou v ordinaci.

Mohu s určitostí prohlásit, že doporučené a řádně užívané preparáty přináší efekt. V mém případě se asi bude jednat o delší proces, pravděpodobně s časovým horizontem ukončení základní léčby řádů měsíců. Situace a okolnosti vzniku problémů byly z mého pohledu náhlé. Zlepšení stavu lze i za relativně krátkou dobu doložit nejen výsledky měření, ale i subjektivně.

Nutno též dodat, že jsem doplnil léčbu pohybovou aktivitou (taiči) pro relaxaci. Nejedná se tedy o cvičení na silový výkon, ale o určitou formu uvolnění a rehabilitace.

Souhlasím se zveřejněním.

V Chrudimi dne 6.11.2008                                                        Martin Holovský

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hallo liebe Dagmar

Ich habe ja die Produkte von SL genommen die du meinem Vater gegeben hast um sie zu probieren und ich war sehr überrascht wie meine Kondition noch besser wurde ich nehme ja immer vor und im Training denn DS ich trinke davon täglich 2-3 liter.

Und abends trinke ich den MS und nehme 2 Tabletten R und trinke dazu noch ein Glas DS ca. 0,5liter.

Morgens nehme ich1 Tablette IS und trinke dazu auch noch ein Glas DS ca. 0,5 liter. Wenn ich mit meinem Rennrad trainiere und ich nehme die Produkte von SL kann ich mit einer durchschnittst Geschwindigkeit von etwa 30-45 Km/h fahren.

Und ca. 80-100 Km fahren ohne pause vorher konnte ich ohne die SL Produkte ca. 50-60 Km mit meinem Rennrad fahren und das mit einer Durchschnitts Geschwindigkeit von etwa 20-35 Km/h.

Wenn ich von meinem Rennrad nach dem trainieren abgestiegen bin hatte ich immer voll die Starken Schmerzen und konnte mich 2 tage lang nicht mehr gross artig bewegen wiel meine ganzen Muskeln verspannt waren. Aber jetzt seit ich die Produkte von SL nehme habe ich nach meinem trainieren keine Schmerzen mehr mir geht es dann so als wenn ich kein Sport gemacht hätte.

Also ich bin sehr zufrieden mit den Produkten von SL das meine konition noch besser wird und dann 200 Km fahren kann.

Mit freundlichen grüssen. CHE

       ---------------------------------------

Překlad-14-ti letý sportovec –cyklista:

Halo,milá Dagmar!
Začal jsem brát ebou doporučené produkty, které jsi mi poslala po mém tátovi a byl jsem velmi překvapen jak se výrazně zlepšila moje celková kondice!
S tebou doporučenými produkty mohu při tréningu jezdit cca 30-45km/h.
A cca 80-100km jet bez pausy !!! Dříve jsem jezdíval cca 50-60 km/den při průměrné rychlosti cca 20-35km/h. Když jsem pak dříve slezl z kola, míval jsem vždy velmi silné bolesti a tak výrazné svalové spasmy, že jsem se následně celé 2 dny nemohl hýbat. Nyní mohu trénovat kolik chci a nemám vůbec žádné bolesti.
Ve zkratce tedy: jsem velmi spokojený s tebou doporučenými produkty a doufám, že se moje kondice bude i nadále zlepšovat, a že budu moci jezdit klidně i 200km/den.
S přátelským pozdravem. CHE
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

V červenci 2008 mi byla zjištěna fibrilace síní,uskutečnily se dvě kardioverze,ale obě neúspěšné.Po návštěvě u velmi příjemné paní doktorky, která mne upozornila, že léčí pomocí mitochondriální mediciny a léčba bude trvat cca 6 měsíců jsem v současné době bez arytmií a srdce vykazuje dle echokardio vše v normě velmi spokojený.Chci paní doktorku velmi pochválit za vstřícný postoj k pacientovi,který jsem na mostecku nezažil co k lékaři chodím.Chválím její metodu EKG-Variograf,kde se z variability srdečního rytmu stanovuje celkový zdravotní stav.Díky přístupu paní doktorky znova věřím medicině a doufám ,že dobří lékaři nevymřou.

L.F., 68 let

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chtěla bych tímto poděkovat paní doktorce Dagmar Kolářové, která svou léčbou dokázala podstatně zlepšit mé zdravotní potíže. Je mi 65 let a již řadu let trpím bolestmi kolen, krční i bederní páteře, což mi často přinášelo velké problémy. Nyní mohu říci, že se cítím dobře a to díky paní doktorce, která svou léčbou a lidským přístupem mi moc celkově pomohla.

S díky E.B., 64 let. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drahá Dagmar, moc na Vás vzpomínám - byla jsem teď v Ostravě pomoci mamince, neboť jí v bytě dělali kompletní rekonstrukci elektřiny. Hodně jsem fyzicky pracovala a záda DOBRÝ!!!!

T.Č, 50 let.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý den paní doktorko, cítím se už méně unavená, záda jsou lepší, přestalo mě bolet v kříži a loket je dnes o dost lepší.

Děkuji moc.

S.P, 48 let.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Paní doktorko, pravá ruka je lepší i rameno. Levé rameno a SI blok je horší. Pokročuji v léčbě.

Zdravím

Dr. J.K., 57 let

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Haupt •Dr. jur. Klaus-Jürgen Haupt*


RA Dr. Haupt • Stresemannstr. 64-66 41236 Mönchengladbach
Stresemannstr. 64-66 41236 Mönchengladbach ® +49(0)2166-998662-0+49(0)2166-998662-0 Fax +49 (0)2166-99866222 e-mail: radrhaupt@email.de Mein Zeichen: 1140/12 29. Dezember 2012 Steuernummer: 121/5142/4001

 


Mitochondriale Therapie


Sehr geehrte Frau Dr. Kolarova,
gern komme ich Ihrem Wunsch nach, Ihnen die während Ihrer Behandlung in den letz¬ten vier Jahren erzielten Erfolge zu schildern und erkläre auch meine Bereitschaft, dass Sie dieses Schreiben als ärztliche Referenz verwenden können.


Dank Ihrer Anwendungen hat sich bei mir in den letzten Jahren das Sehvermögen erheblich verbessert, so dass ich ohne Brille selbst kleinste Buchstaben auch bei schlechtem Licht lesen kann. Des weiteren ist mein körperliches Leistungsvermögen trotz der Tatsache, dass ich zwischenzeitlich 65 Jahre alt bin, im Verhältnis zu meinen Kollegen gleichen Alters erstaunlich gestiegen und nicht zuletzt ist es Ihnen gelungen, meine seit Jahrzehnten bestehenden chronischen Vereiterungen der Nasenneben¬höhlen in Folge von Erkältungen völlig zu beseitigen.


Anlässlich der Erstellung eines Belastungs-EKG's in diesem Monat hat der behan¬delnde Internist mit Erstaunen feststellen können, dass ich ohne extreme Anstrengun¬gen 175 Watt Leistung bei einem Blutdruck von 170/100 gebracht habe und dass nach Ablauf von zwei Minuten der Blutdruck wieder normal war (120/80).

                                                                                      Dr. Haupt Rechtsanwalt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Byla jsem léčena u pí MUDr. Kolářové injekcemi -trojkombinace na postižené kolenní klouby, kde mám diagnostikovánu artrózu III.stupně s návrhem na totální endoprotézu obou kolen. Je mi 57 let, mám nadváhu a lékaři mi doporučili zhubnout 30 kilo, abych se unesla a rozchodila po operaci. Dlouhodobě mě bolela velmi silně nejen kolena, kosti, ale i holenní kost a "maso" kolem cca. 20-25 cm pod koleno zepředu i zezadu. Podstoupila jsem tuto léčbu 8x kompletně a nyní ještě po téměř 6 měsích konstatuji, že léčba ze 100 % zabrala na "maso", svaly pod i nad kolenem z obou stran, také se zlepšily i bolesti kostí. Odborníci doporučují kúru alespoň 10x injekcí, já ji absolvovala jen 8x, jsem si jistá,že by se to podalších injekcích ještě trochu zlepšilo.Vzhledem k tomu, že mám poškozenou chrupavku natolik, že se mi třou kosti o kosti, není tato léčba pro mě ze 100 % uzdravující. Ale jsem si jista, že kdo má artrózu
v počátcích nebo do II. stupně může se zcela vyléčit nebo přinejmenším zbavit zcela bolestí a prodloužit si toto stadium II. stupně o mnoho let, takže by se mohl vyhnout operaci endoprotézy i zcela.Na základě mých zjkušeností doporučuji tuto léčbu, i když je finančně náročnější, ale má určitě efekt."
 
 Možná je to příliš dlouhé, paní doktorko, ale můžete si to upravit a klidně tam dát moje jméno i telefon, vůbec by mi to nevadilo, nemusím být anonymní, klidně si o tom s někým popovídám a doporučím Vás,
  
Přeji hodně štěstí, zdraví, úspěchů a krásných dnů. Vzpomínám na Vás v dobrém.

S pozdravem    Milada Švajcrová                telefon 739030415

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------