NASA  diagnostika :  ANALÝZA  VARIABILITY  SRDEČNÍ  FREKVENCE  (HRV)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Diagnostika určená pro plně objektivní a velmi rychlé určení zdravotního stavu kosmonautů, ale dnes již  tuto metodu může využívat každý z nás - běžných smrtelníků.

Jde o diagnostiku stavu ANS (automního nerv.systému), který je vlastně takovým generálním ředitelem našeho těla -  kam se sbíhají všechny informace jak ze zevního, ale i z vnitřního prostředí a odkud jsou také pak vysílány "povely-zpětné vazby".

ANS zajišťuje tzv. homeostázu – dynamickou rovnováhu vnitřního prostředí organismu.udržuje "zdravé, normální vnitřní prostředí"= zdravý organismus.

 

Vyvinuto a stále používáno v kosmickém programu NASA !  

 

Přístroj je certifikován Ministerstvem zdravotnictví

 

je určena:

 • jak ke screeningu,
 • tak i k získání velmi rychlé ( 5 minut!) a komplexní informace o celkovém zdravotním stavu organismu
 • s možností jeho dlouhodobého monitoringu (srovnávání)
 • jakož i ke sledování účinnosti a objektivizaci therapie
 • k optimalizaci a sledování míry zátěže nejen pro vrcholové sportovce, ale zrovna tak i pro "běžné lidi - pacienty" ( např. po infarktu myokardu, MCP, operacích, u DM ...)
   
 • ke zhodnocení funkčního stavu organismu a jeho schopnosti adaptace - prostě jak na tom doopravdy jsme - zda jsme skutečně tak mladí, jak vypadáme    
   
 • pro měření stupně napětí (aktivity) regulačních systémů organismu, zejména stavu  funkčnosti autonomního (vegetativního) nervového systému (ANS) nejen jako celku, ale i jeho jednotlivých částí:

  - definuje vliv autonomního nervového systému k udržení stability vnitřního prostředí, vliv na jednotlivé orgánové soustavy a schopnost adaptace organismu ke změnám vnitřního a zevního prostředí

  - měření adaptačních schopností organismu a vzniku rizika onemocnění, neboť právě snížení adaptačních schopností organismu je hlavním faktorem při rozvoji choroby. Čím jsou nižší funkční rezervy organismu, tím více se zvyšuje napětí regulačních mechanismů, aby se zajistily přiměřené energetické a metabolické funkce systémů a orgánů.

 

Analýza variability tepové frekvence (HRV – Heart Rate Variability) je určena ke sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené hodnoty těchto odchylek ukazují jak je vnitřní prostředí a funkce organismu řízeno autonomním nervovým systémem. Díky tomu lze stanovit funkční změny změny v organismu o mnoho let dříve než současná klasická medicína, mnohem dříve než se tyto změny stanou strukturálně nevratné a objeví se „problém“ – nemoc – jinými slovy lze tedy řící, že jde o diagnostiku zdravotního stavu ještě před nástupem symptomů choroby – donosologická diagnostika.

 

Metoda je:

 •  plně objektivní
 •  časově nenáročná ( 5 minut!)
 •  plně komfortní
  –   absolutně nezatěžující
  –   bez nutnosti si odkládat či si lehat na vyšetřovací lůžko
  –   během 5 minutového sezení je Vám „snímáno EKG“
  –   měřena variabilita srdečního rytmu


a po té je specializovanou lékařkou zhodnocen:

 • Váš celkový zdravotní stav,
 • Vaše schopnosti adaptace,
 • Vaše funkční rezervy,
 • Váš Stres index
 • event.jsou Vám doporučeny možnosti řešení problému
   

 pomocí desetistupňové škály ( IARS )- „semaforu zdraví