foto-zivotopis

                                        

 MUDr. Dagmar KOLÁŘOVÁ

Odborný lékař pro choroby interní, plicní

         a manuální therapii 

Celostní medicína

NASA diagnostika /EKG -Vario - Dg/

                             Mitochondriální a myoskeletární med.

                             Specialista na  F.R.M.

 

 

Encyklopedie světových osobností   WHO IS WHO?:

 

Kolářová Dagmar, MUDr.

P.: zakladatelka a ředitelka M centra – centra anti-aging medicíny, odborná lékařka pro choroby interní, plicní a manuální terapii, anti-aging, mitochondriální medicínu a FRM (fysiologickou regulační medicínu);

AF.: 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Blanická 25;

N.: Nový Jičín, 24.2.1960;

D.: Kristina (1983, Mgr., výzkumná pracovnice na Pražské VŠ psychosociálních studií, sociální pracovnice na Vinohradské klinice);
R.: Ing. František Štůrala (1933-2002 – externí profesor na VŠ veteriární v Brně a odborný garant St.statku Kunín při VŠ zemědělské) a Marie Š. roz. Mikulenková (1931, sociální pracovnice);

VP.: Krédo: Miluji lidi a miluji život!

V..: 1979-81 studium na 2.MOLGMI – Moskva, pokračování na LF UJEP – Brno.
1986 promoce v oboru všeobecné lékařství titul MUDr.
1989 atestace I. stupně z interního lékařství -Ostrava (jedna z nejmladších atestovaných lékařek v tomto oboru).
1992 další atestace z oboru tbc a respiračních nemocí - Bratislava.
V roce 2000 diplom celoevropské společnosti myoskeletární medicíny – Praha;

K.: Od roku 1986 pracuje jako lékařka – nejprve na akutních odděleních – NsP Nový Jičín.
1990-93  WOLÚRCH Tatranská Polianka (odb. léčebný ústav respiračních nemocí - hlavně astma bronchial)
1993-96 NsP Valašské Meziříčí -odd. nemocí plicních a TBC a LDN
1996-NsP N.Jičín -zástupkyně primáře na odd.hematologie a transfusiologie
1997-2002 -  Teplice n.B. ( největší kardiorehabilitační „lázně“ v ČR- neboť ji stále více přitahovala preventivní medicína ve formě primární či sekundární. Zde se blíže seznámila jak s možnostmi léčby a následné péče – rehabilitace, tak i s preventivními programy.)
V r. 2002 přijala nabídku pracovat v Německu: nejprve kardio- a neurorehabilitační klinika Schmannewitz,
2003-04 akutní klinika Kirchberg (klasické lůžkové odd., JIP, ARO, ambulance)
2004-06 ortopedická reha klinika Altenberg ( kde mimo „svých běžných ortopedických pacientů s převážně velmi časnou pooperační péčí“ byla jako atestovaná odborná internistka i garantem pro nemoci interní pro celou kliniku). Zde úzce spolupracovala i s čínským kolegou-odborníkem na TCM a nadále se vzdělávala i v „trochu jiné medicíně“ – ať už to jsou tradiční techniky východu (akupunktura, su-jok, Akabany …), pracovala na NASA programu (diagnostice celkového zdravotního stavu organismu založené na měření variability srdečního rytmu – diagnostice vyvinuté pro kosmický výzkum). Svou lékařskou praxi rozšířila i o CK (computerovou kineziologii - kde nejmodernější vědecké technologie jsou vynikajícícm způsobem propojeny s poznatky klasické ortopedie, rehabilitace, kineziologie, fyziologie, manuální medicíny a „východní medicínou“: jednotlivé meridiány, orgány …)
Nadále si prohlubuje i znalosti mitochondriální medicíny ( která je vskutku medicínou 3. tisíciletí – na subbuněčné úrovni pozitivně ovlivňuje celkový stav organismu a jeho adaptační mechanismy.)
Je i jednou z „průkopnic“ FRM (-fysiologické regulační medicíny- medicína „malých dávek“ optimalizující aktivitu „komunikačních molekul“) v ČR.
Je členkou expertního týmu pro HHP systém (- využití principu andulace k podpoře regenerace buněk).
Po návratu si splnila svůj životní sen a v centru Prahy vybudovala své Mcentrum – centrum anti aging medicíny.
1. ordinace na světě se systémem CBG.
1.stálá ordinace mitochondriální medicíny a NASA diagnostiky v Evropě a
1. ordinace ve střední a východní Evropě využívající systém HHP
Díky holistickému přístupu spočívajícímu v kombinaci medicíny tradiční konvenční, mitochondriální, myoskeletární, TCM, kinesiologie a FRM dosahuje zlepšení zdravotního stavu, které je možno i objektivně verifikovat (NASA dg, CK, CBG, Akabany …).

S.: Česká lékařská komora, Evropská Společnost FRM, Forum women, Altisa
H.: medicína, kultura, sport, cestování, architektura, malba a fotografování
JZ.: aktivně německy, rusky, slovensky, anglicky, pasivně polsky;
E-Mail: MUDr.Dagmar.Kolarova@seznam.cz; Website: www.mcentrum.eu;