SVĚTOVÁ  NOVINKA :  VÁŠ  OSOBNÍ  BODYQUARD  ZDRAVÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

M CENTRUM  je  PRVNÍ   ORDINACÍ  na  SVĚTĚ  PRACUJÍCÍ  s  OSOBNÍM  BODYGARDEM  ZDRAVÍ (OBZ)

 

 

 

OBZ Vám umožní získat každodenní a dlouhodobou kontrolu nad svým zdravím a aktivně o něj pečovat.


OBZ je Váš osobní terapeut a trenér, který je Vám vždy k dispozici.

 

OBZ je expertní informační systém, který objektivně zhodnotí nerovnováhy a funkční poruchy Vašeho pohybové systému a následně individuálně vypočítá a ukáže vhodnou terapii.

 Vychází z poznatků a principů nejmodernější "západní", ale i klasické -tisíciletími prověřené "východní" medicíny. 

 

 

● OBZ hlídá Vaše zdraví
● OBZ je Váš osobní terapeut a trenér


● Bolí vás záda nebo máte pohybové potíže?
● Cítíte únavu a napětí?
● Máte problémy s nadváhou a nevíte s jakým pohybem začít?
● Chcete zlepšit svoji fyzickou a psychickou kondici?
● Chcete preventivně kontrolovat své zdraví?

 


Pak právě Vám pomůže SVĚTOVÁ  NOVINKA  - CBG (cyber BodyGuard)

 

 


Princip

OBZ využívá poznatku, že se pohybový systém chová jako obrazovka, na kterou se promítají informace o fungování celého těla. Tyto informace lze pomocí expertního a informačního systému OBZ zaznamenat, rozluštit a využít pro ovlivnění kondice. Pohybový systém je zároveň branou pro vstup důležitých informací pro tělo. Vybraným působením na různé části pohybového systému je možno tělu zadávat potřebné pokyny pro obnovu tělesné i psychické rovnováhy.
OBZ vyhodnotí momentální kondici celého těla a navrhne řešení - několik různých úkonů (např. cviků, masážních technik…), které v daném okamžiku efektivně pomůžou k rychlému obnovení rovnováhy.  CBG vychází z poznatků oficiálních lékařských oborů - především ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny a rehabilitace. Využívá také zkušeností tradičních východních technik, například jógy, akupunktury, feng shui. Tedy propojuje „západní" a „východní" medicínu.

 

 

PROČ?

Každý den působí na naše tělo mnoho nepříznivých vlivů – jednostranná zátěž, stresy, nevyvážená strava, nevhodný pitný režim… Zdravé tělo umí tyto vlivy vyrovnávat, ale jsou-li příliš silné, často se opakující, nebo je naše tělo oslabeno, pak je nedokáže dostatečně zkompenzovat. To cítíme nejprve jako únavu a pocit nepohody. Hromadění nerovnováh způsobuje zdravotní potíže, které(není-li odstraněna jejich příčina) mohou vést ke vzniku nemoci. Nerovnováhy a funkční poruchy máme každý z nás, a tak jako ledovec ukazuje nad hladinou pouze svoji špičku, tak i my začínáme cítit potíže tam, kde se nahromaděné nerovnováhy ve svém působení zesilují.

 

 

 


Pomocí CBG je možné zmírnit zdravotní potíže i předcházet nemoci, tj. zachytit období, kdy se teprve tvoří podmínky pro vznik , ale nemoc sama se ještě neprojevuje.Citlivá diagnostická část CBG umí odhalit i ty nerovnováhy, které si ještě neuvědomujeme, protože nám zatím nepůsobí potíže.


Kromě preventivní péče o zdraví pomáhá CBG v dalších případech jako:


● bolesti zad a kloubů,
● pohybové potíže,
● vadné držení těla (skoliózy),
● poúrazové a pooperační stavy,
● dýchací potíže (astma),
● gynekologické potíže,
● poruchy prokrvení ("studené nohy"),
● oslabení imunity,
● hormonální nerovnováhy,
● únava a napětí,
● psychosomatické poruchy,
● zlepšení fyzické i psychické kondice.

 


Kontrola kondice těla

se provádí diagnostiko, která spočívá v provedení několika testovacích cviků napodobujících pohyby postavy na obrazovce a vyhodnocení nakolik se nám pohyb vydařil. CBG vyhodnotí ze zadaných hodnot naši momentální kondici a tu zobrazí v grafu. Při pravidelném používání CBG můžeme sledovat, jak se mění naše kondice v čase.


Výsledek každé provedené diagnostiky je zobrazen sloupcem. Výška a barva sloupce udává celkovou nerovnováhu pohybového systému. Čím je výška vyšší, tím je nerovnováha větší. Zelené sloupce značí dobrou kondici. Pokud je nerovnováha opakovaně zobrazena červenou barvou, je nutno absolvovat konzultaci v odborném centru. Systém zobrazuje běžnému uživateli pouze celkovou momentální kondici, ale ukládá v archivu podrobné údaje o funkci celého těla, které pak může lékař z archívu "přečíst" a určit, kde má Vaše tělo „slabá místa“. Lze zobrazit, které klouby a svalové skupiny jsou nejvíce přetěžované, jak je zatížena páteř, ukáže propojení pohybového systémemu s vnitřními orgány. 

O kvalitě zdraví vypovídá schopnost těla kompenzovat nerovnováhy a udržovat optimální kondici. Odborné úrovně CBG umožňují zobrazit, jak se v čase mění nálezy na nejvíce ohrožených místech těla. Pokud se například i přes pravidelné cvičení objevuje v nálezech diagnostik vazba na určitý orgán a nálezy se zhoršují, může to být první signál počínajícího onemocnění. Často pomůže ke zlepšení změna životního stylu (přestat kouřit, upravit stravu nebo pitný režim…). Jestliže provedené změny životního stylu nevedou ke zlepšení nálezu, jsou nutná další odborná vyšetření, která dokážou odhalit včas možné onemocnění a umožní zahájit účinnou léčbu dříve, než se nemoc projeví.


Systém CBG, který spojuje pravidelné domácí cvičení podporované kontrolou v odborných centrech, představuje reálný nástroj kontroly a řízení zdraví, který umožňuje nemocem cíleně předcházet.

 

 


Možnosti zlepšení kondice

Pravidelné cvičení významně přispívá ke zlepšení celkové kondice.  

Ideální tedy je cvičení, které je individuálně sestaveno dle momentálních nerovnováh konkrétně Vašeho těla a sestavu cviků aktuálně přizpůsoboval Vaší momentální kondici. Podle momentální kondice a nerovnováh celého těla zjištěných diagnostickou částí navrhne individuální opatření (cviky, masáže…), která jsou cíleně zaměřena na obnovení rovnováhy konkrétně Vašeho těla. CBG je osobní terapeut a trenér, který je kdykoliv k dispozici pro kontrolu kondice těla a aktualizaci individuální sestavy cviků nebo ošetření. Podle Vaší aktuální kondice a případných zdravotních potíží umožňuje CBG zvolit vhodný typ cvičení nebo ošetření.

 

 

 


CO systém nabízí?

Podle tělesné kondice a rozsahu a druhu eventuálních zdravotních potíží jsou konkrétně vypočítány možnosti nápravy (techniky cvičení a ošetření).

 


1.CBG S-Hatha CLASSIC
Je vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí, malými rozsahy pohybů, pohybovými potížemi. Využívá k nápravě nerovnováh řízené dýchání v určité pozici.  Rytmus dechu je určován programem podle aktuálního stavu potíží.

Rytmické dýchání vede nejen k vyrovnání svalového napětí, ale ovlivňuje i řadu procesů uvnitř těla. Prohloubený dech zintenzivňuje výměnu plynů v plicích. Většina lidí dýchá velmi mělce, což vede jen k částečné obměně vzduchu v plicích. Zjednodušeně můžeme říci, že plíce jsou naplněny především „starým vydýchaným“ vzduchem, který je pouze částečně zřeďován čerstvým vzduchem. Narůstající koncentrace kysličníku uhličitého vede k „překyselení organismu“, nárůstu únavy, oslabení imunity, zvýšené bolestivosti, k hormonálním a metabolickým nerovnováhám. Pro „odkyselení organismu“, které je nyní velmi popularizováno, je na trhu nabízena řada preparátů a procedur. V naprosté většině je to však utrácení peněz bez valného výsledku. Nejjednodušší, nejrychlejší, nejúčinnější a též nejlevnější způsob „odkyselení organismu“ je hluboké řízené dýchání. CBG umožňuje dýchání individuálně přizpůsobit potřebám těla. Vhodně zvoleným způsobem a rytmem dýchání lze působit efektivně i na psychický stav, navodit stav relaxace u stresovaných osob nebo naopak povzbudit k činnosti osoby unavené. Velmi dobré výsledky jsou u osob s počínajícími psychickými potížemi – deprese, úzkosti…

 


2.CBG S-Hatha DYNAMIC

Je vhodný pro osoby bez akutních bolestivých stavů pohybového aparátu, s běžnými rozsahy pohybů jako každodenní pohybová aktivita. Využívá dynamické cviky s protažením vybraných partií těla. Jednoduché pohyby z výchozí do koncové polohy a zpět v určitém rytmu nejen protahují stažené svalové skupiny, ale zlepšují i oběhové funkce, zvláště zintenzivňují lymfatický oběh. Zlepšuje nejen kondici fyzickou a psychickou, ale i významně harmonizuje metabolickou, hormonální a imunitní činnost. Velmi oblíben mladou populací pro svoji akčnost, ale je vhodný i ve vyšším věku.

 


3. CBG S-Hatha VETERANS
Je vhodný především pro osoby s omezenou pohyblivostí, s akutními pohybovými potížemi, nebo jako počáteční pravidelná pohybová aktivita. Základem jsou jednoduché strečinkové cviky doplněné o rytmické dýchání ve vybrané pozici. Sestava cviků je navrhována programem podle aktuální kondice klienta a je velmi variabilní i co do obtížnosti.

 


4. CBG-tattoo BOBY Star

Je vhodný především pro osoby s velmi omezenou pohyblivostí, s akutními pohybovými potížemi. Využívá ovlivnění nerovnováh těla nanášením masážní emulze BOBY na vybraná místa. Tím ovlivňuje chování těla jako celku, nikoliv jen postižené části.

Prakticky všechny masážní emulze a masti mají ve svém návodu doporučenu aplikaci na postiženou část těla (namožený sval, bolavý kloub…). Lze však použít mnohem inteligentnější a účinnější řešení, které využívá znalostí vztahů míst na povrchu těla k funkcím vzdálených částí těla. Dochází k zesílení efektu ošetření a k výrazně vyššímu účinku s prodlouženou dobou působení.

 

 

5.CBG S-Total Gym
Je vhodný pro široký okruh uživatelů od pohybově zdatných, kteří chtějí cíleně posilovat nebo formovat své tělo až po osoby s pohybovými potížemi. Využívá individuálně navržené sestavy cviků na cvičební lavici. Nejčastější chybou při posilování je nerovnoměrné zatěžování skupin svalů. Začátečník většinou dělá cviky, které mu jdou, a zapomíná na posilování oslabených svalů. Pro bezpečné posilování je nutné zatěžovat skupiny svalů vyváženě podle jejich momentálních nerovnováh. Program navrhne optimální sestavu cviků včetně vhodné zátěže úměrně kondici cvičícího. Velmi efektivní způsob cvičení pro každodenní použití i pro občasné zlepšení kondice.

 


6.CK TOOL massage
Určen pouze pro masážní, rehabilitační a lázeňská centra. Podrobná diagnostika poskytuje detailnější informace a stavu těla. Terapie se skládá z řady masážních technik s využitím přístrojů (vibrace, elektrostimulátor, teplo, vakuum…).

 

 

 

PRO KOHO?

Pro všechny -  mohou ho používat sportovci,ale i lidé, kteří chtějí s pravidelnou pohybovou aktivitou teprve začít a to především osoby se zdravotními potížemi.


 

 

JAK ?

Systém je vhodné používat denně, nejlépe ráno a večer, abychom udrželi své tělo v optimální kondici. Celková doba práce se systémem při preventivním používání je 15-20 minut.