COMPUTEROVÁ  KINEZIOLOGIE

 

Dlouhodobě vyvíjená computerová diagnostika s následnou  korekcí evetuálních problémů zdravotního stavu pomocí mnohdy vysoce specifických individuálních technik.

 

Jedná se o diagnostiku a terapii přísně vázanou na dosažené lékařské vzdělání s atestací a diplom Celoevropské společnosti myoskeletární medicíny.

 

 

-je název systému počítačových technologií pro diagnostiku a korekci poruch pohybového aparátu, Kineziologie -nauka o pohybu lidského těla,                                                                                     Computer - zpracovaní dat - k vyhodnocení je požíván počítač

 

CK - princip: CK využívá projekce poruch v organismu na pohybový aparát a možnosti tyto poruchy přes pohybový aparát zpětně ovlivnit. Testováním a analýzou stavu pohybového aparátu lze zhodnotit celkový stav organismu, nalézt jeho kritická místa, určit možné příčiny potíží a působením na pohybový aparát tyto poruchy ovlivnit.

 

CK vychází jak z poznatků "současných" lékařských oborů ( a to především ortopedie, neurologie, myoskeletární medicíny a rehabilitace), tak i plně akceptuje i již  tisíciletími prověřenou "východní medicínu" ( TCM ) a to vše je unikátně začleněno a zpracováno do PC programu.

 

CK : V diagnostické části jsou prováděny vyšetřovací postupy běžné v rehabilitaci, ortopedii a neurologii. Výsledky jsou zadávány do počítače a speciální program provede komplexní analýzu a vyhodnocení stavu organismu i s využitím reflexních vztahů jednotlivých orgánů a pohybového aparátu.   Získané grafy znázorňují celkový stupeň narušení rovnováhy pohybového aparátu, podrobné informace o kritických místech ( jak zatížení jednotlivých segmentů páteře, tak i informaci o funkčním stavu páteře jako celku, jakož i stav šlachovosvalových svazků, kritická místa v oblasti páteře, kloubů, kostí, vnitřních orgánů a endokrinních žláz). Komplexní vyhodnocení umožní lépe porozumět příčinám (mnohdy i hodně vzdálených) potíží a vést léčbu cíleně.

        V koreční části se pak z těchto výsledků vychází a počítačem jsou doporučeny techniky korekce ( zdravotní přísně individuální cvičení, masáže, ošetření "trigger pointů" ... - a to vše je vždy přísně individuální nejen pro každého člověka, ale i pro jeho aktuální celkový  fysický stav !!! - tedy stručně řečeno : individuální sestavy se mění nejen s každým člověkem, ale i " v čase"

 

 Stav je vždy individuálně vysvětlen

 

Indikace CK:  - komplexní vysoce indiviuální přístup ke klientovi a kromě prevence a léčby funkčních poruch je určena pro:

 • poruchy pohybového systému : poúrazové a pooperační stavy, ortopedické dg, onemocnění měkkých tkání, vertebrogenní poruchy různé etiologie ( cefalea, CB SY, vertebrotorakální SY, lumbalgie, LS SY ), akutní bolestivé poruchy ( lumbago...), vadné držení těla, skoliozy, korekce algických poruch v protetice, fantomové bolesti, sportovní traumatologie,
 • neurologické poruchy : tunelové SY ( SY canalis carpi ), neuropatie,
 • cévní poruchy : poruchy prokrvení, varixy,
 • interní choroby : visceromotorické poruchy, počínající hypertense,
 • gynekologická onemocnění : oslabení svalstva pánevního, menstruační obtíže,
 • revmatologická onemocnění : polyartritidy,
 • psychické poruchy : psychosomatické obtíže všeobecně, psychické dysfunkce, poruchy spánku,
 • poruchy imunity : nespecifické poruchy imunity

 

Kontraindikace :

Před zahájením léčby CK je nutno lékaře informovat o svém celkovém zdravotním stavu - vyplnit dotazník, který je součástí CK.

 

Výhody :

 • metoda lege artis - CK využívá vyšetřovacích a léčebných postupů běžných v ordinacích a unikátním způsobem je kombinuje navzájem, ale i s tradiční čínskou medicínou,
 • komplexnost - podrobná počítačová analýza využívající poznatků z různých medicínských oborů poskytuje komplexní obraz člověka,
 • systémovost - CK tvoří ucelený systém péče od preventivní diagnostiky a korekce prováděné samotnými klienty až po odbornou práci vysoce specializovaných lékařů a fysioterapeutů,
 • individuálnost - CK je přímo zaměřena na konkrétního klienta,
 • adekvátnost - každé ošetření vychází ze znalosti momentálního stavu organismu,
 • efektivnost - korekcí zjištěných kritických míst ( jež jsou příčinou obtíží) je dosaženo rychlého a dlouhodobého efektu bez nepříznivé zátěže pacienta,

 

Nevýhoda : není hrazeno zdravotními pojišťovnami